Ekspert: poslednje izmene od 17.10.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 17.10.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava i izvoznih poslova u 2012. godini („Sl. glasnik RS“, br. 98/12)
 • Odluka o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu („Sl. glasnik RS“, br. 98/12)
 • Odluka o izmenama Odluke o kamatnim stopama koje Narodna banka Srbije primenjuje u postupku sprovođenja monetarne politike („Sl. glasnik RS“, br. 98/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 64762
 • Službenih mišljenja: 11190
 • Sudske prakse: 6412
 • Modela akata: 533
 • Obrazaca: 16846
 • Podzakonskih akata: 46929
 • Prečišć. tekstova: 14153
 • Propisa CG: 849
 • Propisa R.Srpske: 1180

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.