Ekspert: poslednje izmene od 17.10.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 17.10.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept („Sl. glasnik RS“, br. 84/16) 
 • Zakon o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 83/16) 
 • Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. i 2016. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 82/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 95542
 • Službenih mišljenja: 14046
 • Sudske prakse: 7986
 • Modela akata: 695
 • Obrazaca: 27076
 • Podzakonskih akata: 70362
 • Prečišć. tekstova: 21270
 • Propisa CG: 1387
 • Propisa R.Srpske: 1772

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.