Ekspert: poslednje izmene od 17.10.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 17.10.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 76/18) 
 • Pravilnik o bližim uslovima za digitalizaciju kulturnog nasleđa („Sl. glasnik RS“, br. 76/18) 
 • Pravilnik o načinu pristupa, distribucije, izdavanja, korišćenja, skladištenja i zaštite podataka geodetsko-katastarskog informacionog sistema („Sl. glasnik RS“, br. 76/18) 
 • Odluka o obavljanju poslova s finansijskim derivatima („Sl. glasnik RS“, br. 76/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 112007
 • Službenih mišljenja: 15431
 • Sudske prakse: 8796
 • Modela akata: 805
 • Obrazaca: 32056
 • Podzakonskih akata: 82829
 • Prečišć. tekstova: 25275
 • Propisa CG: 1686
 • Propisa R.Srpske: 2069

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.