Ekspert: poslednje izmene od 17.11.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 17.11.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o dopuni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“, br. 108/21)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja Centralnog registra objekata („Sl. glasnik RS“, br. 107/21)
 • Pravilnik o verifikaciji i akreditaciji verifikatora izveštaja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte („Sl. glasnik RS“, br. 107/21)
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama („Sl. glasnik RS“, br. 107/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 136040
 • Službenih mišljenja: 16916
 • Sudske prakse: 9733
 • Modela akata: 889
 • Podzakonskih akata: 101148
 • Prečišć. tekstova: 30837
 • Propisa CG: 1985
 • Propisa R.Srpske: 2465

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.