Ekspert: poslednje izmene od 17.12.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 17.12.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 97/18) 
 • Odluka o utvrđivanju Programa monetarne politike Narodne banke Srbije u 2019. godini („Sl. glasnik RS“, br. 96/18) 
 • Uputstvo o načinu izdavanja uverenja Privredne komore Srbije i overavanja isprava („Sl. glasnik RS“, br. 96/18) 
 • Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica („Sl. glasnik RS“, br. 96/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 113326
 • Službenih mišljenja: 15502
 • Sudske prakse: 8866
 • Modela akata: 811
 • Obrazaca: 32454
 • Podzakonskih akata: 83808
 • Prečišć. tekstova: 25591
 • Propisa CG: 1697
 • Propisa R.Srpske: 2085

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.