Ekspert: poslednje izmene od 18.01.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 18.01.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmeni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima („Sl. glasnik RS“, br. 2/12)
 • Pravilnik o minimumu procesa rada za vreme štrajka u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Republika Srbija („Sl. glasnik RS“, br. 2/12)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2011. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 2/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 59904
 • Službenih mišljenja: 10352
 • Sudske prakse: 6010
 • Modela akata: 492
 • Obrazaca: 15062
 • Podzakonskih akata: 43332
 • Prečišć. tekstova: 12963
 • Propisa CG: 742
 • Propisa R.Srpske: 1030

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.