Ekspert: poslednje izmene od 18.01.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 18.01.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 2/17) 
 • Pravilnik o programu, uslovima i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova overavanja merila („Sl. glasnik RS“, br. 2/17) 
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima upravljanja informacionim sistemom finansijske institucije („Sl. glasnik RS“, br. 2/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 97580
 • Službenih mišljenja: 14298
 • Sudske prakse: 8075
 • Modela akata: 708
 • Obrazaca: 27582
 • Podzakonskih akata: 71859
 • Prečišć. tekstova: 21811
 • Propisa CG: 1411
 • Propisa R.Srpske: 1814

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.