Ekspert: poslednje izmene od 18.02.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 18.02.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu utvrđivanja odgovornosti, visine i naknade štete u Ministarstvu unutrašnjih poslova („Sl. glasnik RS“, br. 9/19) 
 • Pravilnik o organizaciono-tehničkim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za dobijanje ovlašćenja za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja („Sl. glasnik RS“, br. 9/19) 
 • Pravilnik o organizaciono-tehničkim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za dobijanje ovlašćenja za izradu plana zaštite od udesa („Sl. glasnik RS“, br. 9/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 114836
 • Službenih mišljenja: 15577
 • Sudske prakse: 8946
 • Modela akata: 812
 • Obrazaca: 33085
 • Podzakonskih akata: 85015
 • Prečišć. tekstova: 25920
 • Propisa CG: 1716
 • Propisa R.Srpske: 2101

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.