Ekspert: poslednje izmene od 18.03.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 18.03.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama („Sl. glasnik RS“, br. 25/15)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima („Sl. glasnik RS“, br. 25/15)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 25/15)
 • Poseban kolektivni ugovor za državne organe („Sl. glasnik RS“, br. 25/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 83876
 • Službenih mišljenja: 12480
 • Sudske prakse: 7393
 • Modela akata: 633
 • Obrazaca: 22809
 • Podzakonskih akata: 61453
 • Prečišć. tekstova: 18562
 • Propisa CG: 1114
 • Propisa R.Srpske: 1555

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.