Ekspert: poslednje izmene od 18.04.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 18.04.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje, odnosno skidanje lekova sa Liste lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 25/11)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra proizvođača rakije i drugih alkoholnih pića („Sl. glasnik RS“, br. 25/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda („Sl. glasnik RS“, br. 25/11)  

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 55161
 • Službenih mišljenja: 9548
 • Sudske prakse: 5689
 • Modela akata: 408
 • Obrazaca: 13179
 • Podzakonskih akata: 39961
 • Prečišć. tekstova: 11609
 • Propisa CG: 647
 • Propisa R.Srpske: 890

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.