Ekspert: poslednje izmene od 18.04.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 18.04.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o režimima zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 31/12)
 • Pravilnik o privremenom broju javnobeležničkih mesta i službenim sedištima javnih beležnika i javnobeležničkim mestima za koja će se raspisati konkurs za prvih 100 javnih beležnika („Sl. glasnik RS“, br. 31/12)
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Sl. glasnik RS“, br. 31/12)
 • Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu („Sl. glasnik RS“, br. 31/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 61584
 • Službenih mišljenja: 10622
 • Sudske prakse: 6180
 • Modela akata: 506
 • Obrazaca: 15628
 • Podzakonskih akata: 44535
 • Prečišć. tekstova: 13360
 • Propisa CG: 785
 • Propisa R.Srpske: 1067

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.