Ekspert: poslednje izmene od 18.04.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 18.04.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kozmetičkim proizvodima („Sl. glasnik RS“, br. 47/22)
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole menjačkog poslovanja („Sl. glasnik RS“, br. 47/22)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 47/22)
 • Indeksi potrošačkih cena za mart 2022. godine („Sl. glasnik RS“, br. 47/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 140210
 • Službenih mišljenja: 17116
 • Sudske prakse: 9848
 • Modela akata: 903
 • Obrazaca: 41296
 • Podzakonskih akata: 104371
 • Prečišć. tekstova: 31762
 • Propisa CG: 2103
 • Propisa R.Srpske: 2557

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.