Ekspert: poslednje izmene od 18.05.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 18.05.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu prijave i načinu uplate jednokratne novčane pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 73/20)
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću („Sl. glasnik RS“, br. 73/20)
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o uslovima i načinu sprovođenja operacija na otvorenom tržištu („Sl. glasnik RS“, br. 74/20)
 • Odluka o dopunama Odluke o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti („Sl. glasnik RS“, br. 74/20)
 • Odluka o dopunama Odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti („Sl. glasnik RS“, br. 74/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 124539
 • Službenih mišljenja: 16295
 • Sudske prakse: 9246
 • Modela akata: 842
 • Obrazaca: 36214
 • Podzakonskih akata: 92331
 • Prečišć. tekstova: 28137
 • Propisa CG: 1831
 • Propisa R.Srpske: 2231

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.