Ekspert: poslednje izmene od 18.06.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 18.06.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o zaštiti potrošača (U PRIMENI OD: 22. septembra 2014. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 62/14)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl. glasnik RS“, br. 62/14)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama („Sl. glasnik RS“, br. 62/14)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama („Sl. glasnik RS“, br. 62/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 77104
 • Službenih mišljenja: 12163
 • Sudske prakse: 7169
 • Modela akata: 607
 • Obrazaca: 21500
 • Podzakonskih akata: 55897
 • Prečišć. tekstova: 17390
 • Propisa CG: 1025
 • Propisa R.Srpske: 1481

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.