Ekspert: poslednje izmene od 18.06.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 18.06.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardima kvaliteta udžbenika i uputstvo o njihovoj upotrebi („Sl. glasnik RS“, br. 45/18) 
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima („Sl. glasnik RS“, br. 45/18) 
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 45/18) 
 • Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 45/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 109337
 • Službenih mišljenja: 15297
 • Sudske prakse: 8676
 • Modela akata: 791
 • Obrazaca: 31056
 • Podzakonskih akata: 80786
 • Prečišć. tekstova: 24695
 • Propisa CG: 1637
 • Propisa R.Srpske: 2015

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.