Ekspert: poslednje izmene od 18.07.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 18.07.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupanju sa određenim stvarima u državnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 51/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 50/11)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 50/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 56986
 • Službenih mišljenja: 9876
 • Sudske prakse: 5822
 • Modela akata: 446
 • Obrazaca: 13852
 • Podzakonskih akata: 41360
 • Prečišć. tekstova: 12002
 • Propisa CG: 673
 • Propisa R.Srpske: 933

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.