Ekspert: poslednje izmene od 18.07.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 18.07.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge („Sl. glasnik RS“, br. 67/12)
 • Odluka o utvrđivanju glavnih operacija na otvorenom tržištu („Sl. glasnik RS“, br. 67/12)
 • Odluka o izmenama Odluke o spoljnoj reviziji banaka („Sl. glasnik RS“, br. 67/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 63081
 • Službenih mišljenja: 10909
 • Sudske prakse: 6317
 • Modela akata: 518
 • Obrazaca: 16407
 • Podzakonskih akata: 45649
 • Prečišć. tekstova: 13724
 • Propisa CG: 821
 • Propisa R.Srpske: 1120

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.