Ekspert: poslednje izmene od 18.11.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 18.11.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o predmetu, uslovima, načinu planiranja centralizovanih javnih nabavki i sprovođenju postupka javne nabavke od strane
 • Uprave za zajedničke poslove republičkih organa kao tela za centralizovane javne nabavke
 • Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile od nelegiranih i sitnozrnih čelika 
 • Pravilnik o postupku izdavanja saglasnosti na akt o prenosu dozvole za pružanje medijske usluge i postupanju po prijavi promene vlasničke strukture

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 88693
 • Službenih mišljenja: 12916
 • Sudske prakse: 7592
 • Modela akata: 660
 • Obrazaca: 24543
 • Podzakonskih akata: 65134
 • Prečišć. tekstova: 19661
 • Propisa CG: 1231
 • Propisa R.Srpske: 1625

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.