Ekspert: poslednje izmene od 18.12.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 18.12.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Fiskalna strategija za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 112/17) 
 • Pravilnik o Programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti (“Sl. glasnik RS”, br. 112/17) 
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja nege i preventivno-zdravstvene zaštite dece u predškolskoj ustanovi (“Sl. glasnik RS”, br. 112/17) 
 • Kodeks ponašanja članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (“Sl. glasnik RS”, br. 112/17)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 105362
 • Službenih mišljenja: 15007
 • Sudske prakse: 8481
 • Modela akata: 767
 • Obrazaca: 29954
 • Podzakonskih akata: 77888
 • Prečišć. tekstova: 23620
 • Propisa CG: 1563
 • Propisa R.Srpske: 1938

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.