Ekspert: poslednje izmene od 19.01.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 19.01.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 3/15)
 • Poseban kolektivni ugovor za delatnost putne privrede Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 3/15)
 • Pravilnik o naknadi troškova za medicinska sredstva koja se koriste za pružanje zdravstvenih usluga laparaskopskom metodom („Sl. glasnik RS“, br. 3/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 81140
 • Službenih mišljenja: 12396
 • Sudske prakse: 7339
 • Modela akata: 628
 • Obrazaca: 22444
 • Podzakonskih akata: 58993
 • Prečišć. tekstova: 18311
 • Propisa CG: 1090
 • Propisa R.Srpske: 1541

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.