Ekspert: poslednje izmene od 19.02.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 19.02.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2020. godini („Sl. glasnik RS“, br. 13/20)
 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima lokalne vlasti u 2020. godini („Sl. glasnik RS“, br. 13/20)
 • Uredba o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija („Sl. glasnik RS“, br. 13/20)
 • Odluka Vlade 05 broj 11-1062/2020 (o primeni Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije) („Sl. glasnik RS“, br. 13/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 122595
 • Službenih mišljenja: 16144
 • Sudske prakse: 9206
 • Modela akata: 836
 • Obrazaca: 35633
 • Podzakonskih akata: 90981
 • Prečišć. tekstova: 27591
 • Propisa CG: 1818
 • Propisa R.Srpske: 2193

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.