Ekspert: poslednje izmene od 19.03.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 19.03.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku („Sl. glasnik RS“, br. 30/14)
 • Pravilnik o pokretnoj opremi pod pritiskom („Sl. glasnik RS“, br. 30/14)
 • Pravilnik o uslovima za uspostavljanje dopunskih mreža meteoroloških i hidroloških stanica („Sl. glasnik RS“, br. 30/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 75393
 • Službenih mišljenja: 11982
 • Sudske prakse: 7042
 • Modela akata: 595
 • Obrazaca: 20872
 • Podzakonskih akata: 54657
 • Prečišć. tekstova: 16922
 • Propisa CG: 989
 • Propisa R.Srpske: 1445

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.