Ekspert: poslednje izmene od 19.03.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 19.03.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 19/18) 
 • Poslovnik o radu Saveta za ujednačavanje prakse u postupcima izvršenja i obezbeđenja („Sl. glasnik RS“, br. 19/18) 
 • Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane za životinje za 2018. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 19/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 107382
 • Službenih mišljenja: 15166
 • Sudske prakse: 8572
 • Modela akata: 781
 • Obrazaca: 30526
 • Podzakonskih akata: 79357
 • Prečišć. tekstova: 24173
 • Propisa CG: 1610
 • Propisa R.Srpske: 1985

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.