Ekspert: poslednje izmene od 19.04.2021

Ekspert Internet je ažuriran 19.04.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 37/21)
 • Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli („Sl. glasnik RS“, br. 37/21)
 • Pravilnik o obrascima zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija („Sl. glasnik RS“, br. 37/21)
 • Odluka o izmeni Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata („Sl. glasnik RS“, br. 37/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 131445
 • Službenih mišljenja: 16661
 • Sudske prakse: 9537
 • Modela akata: 871
 • Obrazaca: 38421
 • Podzakonskih akata: 97678
 • Prečišć. tekstova: 29705
 • Propisa CG: 1908
 • Propisa R.Srpske: 2351

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.