Ekspert: poslednje izmene od 19.05.2021

Ekspert Internet je ažuriran 19.05.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 50/21)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 49/21)
 • Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Sl. glasnik RS“, br. 49/21)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa (U PRIMENI: od 22. juna 2021. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 49/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 132078
 • Službenih mišljenja: 16713
 • Sudske prakse: 9569
 • Modela akata: 874
 • Obrazaca: 38577
 • Podzakonskih akata: 98134
 • Prečišć. tekstova: 29858
 • Propisa CG: 1911
 • Propisa R.Srpske: 2363

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.