Ekspert: poslednje izmene od 19.06.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 19.06.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 42/19)
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika („Sl. glasnik RS“, br. 42/19)
 • Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Sl. glasnik RS“, br. 42/19)
 • Pravilnik o uslovima za preradu duvana („Sl. glasnik RS“, br. 42/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 117382
 • Službenih mišljenja: 15833
 • Sudske prakse: 9005
 • Modela akata: 820
 • Obrazaca: 33872
 • Podzakonskih akata: 87034
 • Prečišć. tekstova: 26407
 • Propisa CG: 1747
 • Propisa R.Srpske: 2122

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.