Ekspert: poslednje izmene od 19.07.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 19.07.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o kriterijumima za određivanje lakših i težih nepravilnosti u radu licenciranog procenitelja vrednosti nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 69/17) 
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 69/17) 
 • Pravilnik o radu Komisije za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova („Sl. glasnik RS“, br. 69/17) 
 • Poslovnik o radu Izvršnog odbora Komore javnih izvršitelja („Sl. glasnik RS“, br. 69/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 101801
 • Službenih mišljenja: 14765
 • Sudske prakse: 8300
 • Modela akata: 744
 • Obrazaca: 28796
 • Podzakonskih akata: 75105
 • Prečišć. tekstova: 22809
 • Propisa CG: 1475
 • Propisa R.Srpske: 1876

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.