Ekspert: poslednje izmene od 19.07.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 19.07.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“, br. 71/21)
 • Odluka o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije („Sl. glasnik RS“, br. 71/21)
 • Odluka o izmenama i dopunama Metodologije za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije („Sl. glasnik RS“, br. 71/21)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 70/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 133544
 • Službenih mišljenja: 16787
 • Sudske prakse: 9616
 • Modela akata: 878
 • Obrazaca: 38982
 • Podzakonskih akata: 99265
 • Prečišć. tekstova: 30214
 • Propisa CG: 1926
 • Propisa R.Srpske: 2400

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.