Ekspert: poslednje izmene od 19.08.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 19.08.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o kontroli sprovođenja zaključenih ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga („Sl. glasnik RS“, br. 72/13)
 • Pravilnik o načinu postupanja po prigovoru, obrascu i sadržaju zapisnika i izveštaja savetnika za zaštitu prava pacijenata („Sl. glasnik RS“, br. 71/13)
 • Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije savetnika za zaštitu prava pacijenata („Sl. glasnik RS“, br. 71/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 70850
 • Službenih mišljenja: 11687
 • Sudske prakse: 6782
 • Modela akata: 567
 • Obrazaca: 18547
 • Podzakonskih akata: 51306
 • Prečišć. tekstova: 15638
 • Propisa CG: 920
 • Propisa R.Srpske: 1337

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.