Ekspert: poslednje izmene od 19.08.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 19.08.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području („Sl. glasnik RS“, br. 71/15)
 • Odluka o planovima oporavka banke i bankarske grupe („Sl. glasnik RS“, br. 71/15)
 • Odluka o izmeni Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge („Sl. glasnik RS“, br. 71/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 86717
 • Službenih mišljenja: 12655
 • Sudske prakse: 7509
 • Modela akata: 649
 • Obrazaca: 23896
 • Podzakonskih akata: 63608
 • Prečišć. tekstova: 19242
 • Propisa CG: 1178
 • Propisa R.Srpske: 1597

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.