Ekspert: poslednje izmene od 19.08.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 19.08.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o Programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ („Sl. glasnik RS“, br. 107/20)
 • Uredba o obaveznim elementima plana razvoja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 107/20)
 • Poslovnik Visokog službeničkog saveta („Sl. glasnik RS“, br. 107/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 126152
 • Službenih mišljenja: 16427
 • Sudske prakse: 9330
 • Modela akata: 854
 • Obrazaca: 36915
 • Podzakonskih akata: 93585
 • Prečišć. tekstova: 28468
 • Propisa CG: 1855
 • Propisa R.Srpske: 2255

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.