Ekspert: poslednje izmene od 19.09.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 19.09.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o uslovima, načinu i postupku otuđenja ili davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije, odnosno autonomne pokrajine („Sl. glasnik RS“, br. 67/11)
 • Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu određivanja tržišne vrednosti građevinskog zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu („Sl. glasnik RS“, br. 67/11)
 • Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu („Sl. glasnik RS“, br. 67/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 57917
 • Službenih mišljenja: 10041
 • Sudske prakse: 5869
 • Modela akata: 455
 • Obrazaca: 14335
 • Podzakonskih akata: 42024
 • Prečišć. tekstova: 12260
 • Propisa CG: 694
 • Propisa R.Srpske: 964

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.