Ekspert: poslednje izmene od 19.09.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 19.09.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o obimu pregleda i kriterijumima za izbor davaoca krvi ili komponenata krvi („Sl. glasnik RS“, br. 89/12)
 • Pravilnik o sadržaju obrasca izjave o pristanku primaoca organa za presađivanje organa („Sl. glasnik RS“, br. 89/12)
 • Pravilnik o izdavanju donatorske kartice („Sl. glasnik RS“, br. 89/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 64141
 • Službenih mišljenja: 11111
 • Sudske prakse: 6381
 • Modela akata: 529
 • Obrazaca: 16639
 • Podzakonskih akata: 46511
 • Prečišć. tekstova: 13966
 • Propisa CG: 843
 • Propisa R.Srpske: 1161

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.