Ekspert: poslednje izmene od 19.09.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 19.09.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2017. godine („Sl. glasnik RS“, br. 77/16) 
 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period jul-decembar 2016. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 77/16) 
 • Poseban kolektivni ugovor za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 77/16) 
 • Poseban kolektivni ugovor za hemiju i nemetale Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 77/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 94931
 • Službenih mišljenja: 13875
 • Sudske prakse: 7937
 • Modela akata: 692
 • Obrazaca: 26890
 • Podzakonskih akata: 69902
 • Prečišć. tekstova: 21129
 • Propisa CG: 1361
 • Propisa R.Srpske: 1758

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.