Ekspert: poslednje izmene od 19.10.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 19.10.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost („Sl. glasnik RS“, br. 77/11)
 • Pravilnik o jedinstvenom registru pravnih subjekata upisanih u knjigu izvršnih dužnika („Sl. glasnik RS“, br. 77/11)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o kvalitetu voćnih sokova, koncentrisanih voćnih sokova, voćnih sokova u prahu, voćnih nektara i srodnih proizvoda („Sl. glasnik RS“, br. 77/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 58359
 • Službenih mišljenja: 10149
 • Sudske prakse: 5911
 • Modela akata: 465
 • Obrazaca: 14530
 • Podzakonskih akata: 42287
 • Prečišć. tekstova: 12532
 • Propisa CG: 713
 • Propisa R.Srpske: 984

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.