Ekspert: poslednje izmene od 19.10.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 19.10.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o pripravničkom stažu i ispitu za licencu u socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 85/16) 
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o adekvatnosti kapitala banke („Sl. glasnik RS“, br. 85/16) 
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge („Sl. glasnik RS“, br. 85/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 95579
 • Službenih mišljenja: 14046
 • Sudske prakse: 7989
 • Modela akata: 695
 • Obrazaca: 27088
 • Podzakonskih akata: 70382
 • Prečišć. tekstova: 21287
 • Propisa CG: 1390
 • Propisa R.Srpske: 1773

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.