Ekspert: poslednje izmene od 19.11.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 19.11.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o određivanju cena toplotne energije („Sl. glasnik RS“, br. 125/14)
 • Odluka o dopuni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu („Sl. glasnik RS“, br. 125/14)
 • Statut Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge („Sl. glasnik RS“, br. 125/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 80017
 • Službenih mišljenja: 12349
 • Sudske prakse: 7292
 • Modela akata: 625
 • Obrazaca: 22136
 • Podzakonskih akata: 58138
 • Prečišć. tekstova: 18040
 • Propisa CG: 1075
 • Propisa R.Srpske: 1534

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.