Ekspert: poslednje izmene od 19.12.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 19.12.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 94/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS“, br. 94/11)
 • Pravilnik za sprovođenje Uredbe o merama za sprečavanje neblagovremenog izmirivanja novčanih obaveza javnog sektora prema privrednim subjektima („Sl. glasnik RS“, br. 94/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 59351
 • Službenih mišljenja: 10300
 • Sudske prakse: 5987
 • Modela akata: 489
 • Obrazaca: 14870
 • Podzakonskih akata: 42941
 • Prečišć. tekstova: 12806
 • Propisa CG: 737
 • Propisa R.Srpske: 1015

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.