Ekspert: poslednje izmene od 2.03.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 02.03.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o dopuni Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2011. godini (“Sl. glasnik RS”, br. 12/11)
 • Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u terestričkoj digitalnoj radiodifuziji (“Sl. glasnik RS”, br. 12/11)
 • Pravilnik o načinu vođenja postupka i sačinjavanju zapisnika o nalaženju deteta (“Sl. glasnik RS”, br. 12/11)  

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 54046
 • Službenih mišljenja: 9333
 • Sudske prakse: 5580
 • Modela akata: 391
 • Obrazaca: 12966
 • Podzakonskih akata: 39076
 • Prečišć. tekstova: 11397
 • Propisa CG: 630
 • Propisa R.Srpske: 854

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.