Ekspert: poslednje izmene od 2.06.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 02.06.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 57/14)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 57/14)
 • Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi (u primeni od 1. juna 2014. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 57/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 76783
 • Službenih mišljenja: 12133
 • Sudske prakse: 7157
 • Modela akata: 605
 • Obrazaca: 21442
 • Podzakonskih akata: 55679
 • Prečišć. tekstova: 17280
 • Propisa CG: 1024
 • Propisa R.Srpske: 1474

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.