Ekspert: poslednje izmene od 2.09.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 02.09.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece (“Sl. glasnik RS”, br. 61/19) 
 • Pravilnik o obrascu legitimacije ovlašćenog lica za vršenje inspekcijskog nadzora po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 61/19) 
 • Pravilnik o kozmetičkim proizvodima (“Sl. glasnik RS”, br. 60/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 118846
 • Službenih mišljenja: 15924
 • Sudske prakse: 9057
 • Modela akata: 825
 • Obrazaca: 34467
 • Podzakonskih akata: 88123
 • Prečišć. tekstova: 26742
 • Propisa CG: 1768
 • Propisa R.Srpske: 2137

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.