Ekspert: poslednje izmene od 20.01.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 20.01.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
 • Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2014. godinu
 • Statut Komore ovlašćenih revizora

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 74054
 • Službenih mišljenja: 11893
 • Sudske prakse: 6968
 • Modela akata: 589
 • Obrazaca: 20348
 • Podzakonskih akata: 53679
 • Prečišć. tekstova: 16522
 • Propisa CG: 960
 • Propisa R.Srpske: 1406

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.