Ekspert: poslednje izmene od 20.01.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 20.01.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Sl. glasnik RS“, br. 3/16) 
 • Odluka o dopunama Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu („Sl. glasnik RS“, br. 3/16) 
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku prijavljivanja i odjavljivanja prebivališta i boravišta građana, prijavljivanju privremenog boravka u inostranstvu i povrataka iz inostranstva, pasiviziranja prebivališta i boravišta, obrascima i načinu vođenja evidencije („Sl. glasnik RS“, br. 3/16) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o putnim ispravama („Sl. glasnik RS“, br. 3/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 90112
 • Službenih mišljenja: 13059
 • Sudske prakse: 7642
 • Modela akata: 664
 • Obrazaca: 25032
 • Podzakonskih akata: 66221
 • Prečišć. tekstova: 19994
 • Propisa CG: 1251
 • Propisa R.Srpske: 1644

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.