Ekspert: poslednje izmene od 20.01.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 20.01.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo („Sl. glasnik RS“, br. 3/21)
 • Pravilnik o utvrđivanju procenta invaliditeta vojnih invalida i civilnih invalida rata („Sl. glasnik RS“, br. 3/21)
 • Lista lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, br. 3/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 129490
 • Službenih mišljenja: 16570
 • Sudske prakse: 9461
 • Modela akata: 864
 • Obrazaca: 38033
 • Podzakonskih akata: 96116
 • Prečišć. tekstova: 29288
 • Propisa CG: 1897
 • Propisa R.Srpske: 2324

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.