Ekspert: poslednje izmene od 20.02.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 20.02.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentni obveznici – pravna lica („Sl. glasnik RS“, br. 11/12)
 • Uredba o dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 11/12)
 • Uredba o najvišem i najnižem iznosu turističke naknade („Sl. glasnik RS“, br. 11/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 60410
 • Službenih mišljenja: 10463
 • Sudske prakse: 6053
 • Modela akata: 498
 • Obrazaca: 15168
 • Podzakonskih akata: 43699
 • Prečišć. tekstova: 13053
 • Propisa CG: 758
 • Propisa R.Srpske: 1047

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.