Ekspert: poslednje izmene od 20.03.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 20.03.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole („Sl. glasnik RS“, br. 25/13)
 • Zakon o efikasnom korišćenju energije („Sl. glasnik RS“, br. 25/13)
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 25/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 67948
 • Službenih mišljenja: 11500
 • Sudske prakse: 6563
 • Modela akata: 549
 • Obrazaca: 17592
 • Podzakonskih akata: 49193
 • Prečišć. tekstova: 14971
 • Propisa CG: 882
 • Propisa R.Srpske: 1285

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.