Ekspert: poslednje izmene od 20.03.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 20.03.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept („Sl. glasnik RS“, br. 23/17) 
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja („Sl. glasnik RS“, br. 21/17) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača („Sl. glasnik RS“, br. 21/17) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 21/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 98988
 • Službenih mišljenja: 14486
 • Sudske prakse: 8156
 • Modela akata: 728
 • Obrazaca: 28139
 • Podzakonskih akata: 72957
 • Prečišć. tekstova: 22146
 • Propisa CG: 1425
 • Propisa R.Srpske: 1830

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.