Ekspert: poslednje izmene od 20.03.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 20.03.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o dopuni Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 36/20)
 • Odluka o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme („Sl. glasnik RS“, br. 35/20)
 • Zaključak Vlade 05 broj 53-2561/2020 (o obustavi rada sa strankama putem neposrednog kontakta) („Sl. glasnik RS“, br. 35/20)
 • Strategija industrijske politike Republike Srbije od 2021. do 2030. godine („Sl. glasnik RS“, br. 35/20) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 123406
 • Službenih mišljenja: 16251
 • Sudske prakse: 9225
 • Modela akata: 841
 • Obrazaca: 35839
 • Podzakonskih akata: 91641
 • Prečišć. tekstova: 27744
 • Propisa CG: 1823
 • Propisa R.Srpske: 2204

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.