Ekspert: poslednje izmene od 20.04.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 20.04.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“ („Sl. glasnik RS“, br. 34/15)
 • Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS“, br. 33/15)
 • Odluka o izmeni Odluke o podacima koje davalac lizinga dostavlja Narodnoj banci Srbije i o načinu i rokovima dostavljanja tih podataka („Sl. glasnik RS“, br. 33/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 84487
 • Službenih mišljenja: 12498
 • Sudske prakse: 7420
 • Modela akata: 639
 • Obrazaca: 23359
 • Podzakonskih akata: 61968
 • Prečišć. tekstova: 18676
 • Propisa CG: 1121
 • Propisa R.Srpske: 1563

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.