Ekspert: poslednje izmene od 20.05.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 20.05.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o licenciranju organizacija socijalne zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 42/13)
 • Pravilnik o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 42/13)
 • Pravilnik o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 42/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 69028
 • Službenih mišljenja: 11575
 • Sudske prakse: 6629
 • Modela akata: 557
 • Obrazaca: 17948
 • Podzakonskih akata: 50036
 • Prečišć. tekstova: 15167
 • Propisa CG: 895
 • Propisa R.Srpske: 1311

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.